[AJAX] MARCO1 Image Resizer With HighSilde! (Mod tự động chỉnh kích thước hiển thị ảnh)

administrator

Administrator
MARCO1 Image Resizer With HighSilde

Please Note that : I'm keeping update my products and codes without any money simply support me in vb.org to continue this work


Features :

* Compatible with vBulletin 4.x.x
* Compatible With Blogs.
* Compatible With Forums.
* Highslide Powered Image Resize.
* AJAX Great effects on image Resizer.
* Control on Height and Width.
* Worked with CSS Files

Installations :

Extract the package the import .xml product then upload the "highslide" folder to your forum directory.

Translation :

You didn't have any permission to edit or tranlsate this Mod without contact me First via PM.

Arabic Users :
Don't translate this Mod, I have already translated it to Arabic

Bản này dùng cho VBB 4.x, Phiên bản Vb 3.8.X các bạn có thể tìm trong box VBB trên 4rum.
Đã test trên Vb 4.x

Demo Online: http://tuoitredonganh.vn/diendan/quang-cao-buon-ban/9457-qua-tang-danh-cho-1-nua-cua-ban-qua-sinh-nhat-valentine-y-nghia-doc-dao.html

Click vào 1 sản phẩm nào đó nhé.
 

admin

Thanh Niên Xóm
Khi bật ảnh lên, xuất hiện dòng "Powered by MARCO1" để tắt nó, mọi người làm theo cách sau:

Tắt cái Powered by MARCO1
mở: highslide-with-gallery.js
sửa: showCredits : true thành showCredits : false

Nếu muốn bỏ cái ảnh cảnh báo quá kích thứoc đi ;)).

Bỏ cái ảnh warning.gif.
mở: highslide-with-gallery.js
sửa: resizer.createWarning(); thành //resizer.createWarning();

Thường thì ai cũng bỏ đấy, làm như vậy chuẩn và đẹp hơn nhiều, mới sửa cho TTDA :)

nguồn: ST
 
Bên trên