Ai rảnh giúp mình tẹo:>.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên