Ai lấy cắp nỏ thần?

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
Trong giờ ngữ văn, cô giáo dạy bài "AN DƯƠNG VƯƠNG".

Sau khi dạy xong, cô xuống hỏi các học sinh trong lớp:

- Em có lấy nỏ thần không?

- Dạ thưa cô, không ạ!

Hỏi cả lớp không ai lấy, cô giáo bực bội đi vào phòng Hiệu trưởng và trình bày lại mọi việc với ông .Nghe xong, ông đập tay xuống bàn và nói:

- Gọi tất cả học sinh xuống đây thế nào cũng có một đứa lấy!
 
Bên trên