ai làm đc như thế này! có tin đc vào mắt mình hok

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5aqcuFed8wU&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5aqcuFed8wU&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

mồm này giống đười ươi hok các bạn

thật là kinh khủng :wtf3::wtf3:


[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OtcC2wk3CLA&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OtcC2wk3CLA&hl=en_US&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

không có gì là khó tưởng tượng:thevang::thevang:

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DStwXsmZ3OE&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DStwXsmZ3OE&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

người gỗ thành tinh này:chetvoita::chetvoita:[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/289dKAd3T3Q&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/289dKAd3T3Q&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

nhỳn như quái vật ý nhờ<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aCpye61G73o&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aCpye61G73o&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
ẹc pó tay với ông này:nonnay::nonnay:[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pNDx-CAyAk&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pNDx-CAyAk&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

đọng vật ngoài hành tinh này

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P_IU86I_L9k&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P_IU86I_L9k&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]​


 

nancy89

Nancy
eo ôi.....ghê quá....xem xong màk muốn ói ........................................................................
thật là vãi lều
 

suiz

Thanh Niên Xóm
Tởm chết đi đc :22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52::22124305-2-SE52:
 
Bên trên