ai biết cách đổi tên tài khoản trong forum mà ko cần tạo nick mới ko

iLoVeU

Moderator
nếu hỏi BQT hay yêu cầu đổi tài khoản thì vào box góp ý, thắc mắc post bài nhé em.

Hiện tại việc đổi tên tài khoản có thể thực hiện được, thông qua các Điều Hành Viên của diễn đàn.

BQT không muốn cài hệ thống người dùng tự ý đổi tài khoản của mình, do như vậy đổi quá nhiều cả diễn đàn sẽ không ai biết ai, và nó sẽ lung tung beng lên thì cũng khổ :eek:nion-head6:

DO vậy ai có nhu cầu vào box Góp Ý, Thắc mắc yêu cầu.
ĐIều hành viên sẽ đổi cho.

Tài khoản ongxuantien đổi thành Ông Xuân Tiến , lấu rồi ko gặp, khéo lại gõ tên tài khoản mình sai.:eek:nion-head6::eek:nion-head17:
 
Bên trên