ACE band hút pin tại ToKyo Hot =))

Trjker

I'm Nigga =))
1 clip đc đầu tư vãi lồ-n chuyên nghiệp và kung phu của các rapper H2C.vn =))

Đề nghị dán ngay chú ý =))


[YOUTUBE]oj2lSaAHVFs[/YOUTUBE]


www.H2C.vn

xem bùn cười quá
 
Bên trên