Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bibophuong

I cAn dO It ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)/
Hỉu lầm 1 ng`
hỉu lầm nghiêm trọng
hok bít nói sao bi h :22124305-2-44A12::22124305-2-44A12:
I'm so sorry sorry sorry sorry sorry sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
:22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12:

@ : tks ng` đã tạo ra box Nhật ký online :(:(:(
 

B-Boy Kyn

»_ღ♥ღ╬—™†_ k.ÿ.ñ_™†—╬ღ � � � �� �� �ღ_«
hiểu lầm ai mà nghiêm trọng vậy:22124305-2-942251::22124305-2-942251::22124305-2-942251:
 
Bên trên