... A e ttda đi chơi điiiiiiiiiiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Bi Kul

Tổng Điều Hành
... Còn khối b c d thôi. Khối a năm nay đề khá khó, tèo nhiều, vd như mình chẳng hạn :> ... Nhuc vãi...

---------- Post added at 04:03 PM ---------- Previous post was at 04:01 PM ----------

Khối A dề năm nay là khá dễ nhìn mặt bằng chung là dễ nhất mà anh đã từng gặp!!! Toán cực kì dễ Lí chỉ khó hơ năm ngoái 1 chút nưngkhông khó còn HÓa tì bình thương thôi
 

crazy_sik

Thanh Niên Xóm
hoho.....anh em ta chơi chứ !? E đăng kí 1 chân.hehe.....Làm chuýên xa chút đy a e.....xứơng! xứơg!xứơng!...
 

tiny

Bang Chủ Bang Đú Đởn
hơ hơ sao mọi người đy chơi mùk không rủ mỳh à thaM chÊ
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
hơ hơ sao mọi người đy chơi mùk không rủ mỳh à thaM chÊ

dự đỴnk thÔi mÀ chỴ
đà quyẾt đỴnk thỜi giAn vÀ địA điỂm đÂu
mÀ cŨng chƯa biẾt nÊn 0ff kiỂu rỲ nỮa đÂy

:(
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
tuần sau cắm trại 0ff đi :> :>:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Em xin thông báo là em ko đi :lanhqua::lanhqua::lanhqua::lanhqua::lanhqua::lanhqua::lanhqua::lanhqua:

em khÔng đY thỲ chOa em ở nhÀ
hahahahhaha
khÔng đY sAu lẠi tiẾc thỲ khỔ
0ff lần 2 .... nhiỀu người bẢo lÀ khÔng đY
rỒi sAu đÓ
0ff xOng
thỲ kÊu....phÝ
hahahhahahaha
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
tuần sau cắm trại 0ff đi :> :>:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:

cẮm trẠi thỲ lÀm sAo mÀ 0ff được hẢ bẠn
vỚi lẠi
0ff thỲ phẢi chuẩn bỴ 1 cÁch chU đÁo
khÔng thỂ nÓi 0ff lÀ 0ff luÔn được
phẢi cÓ 1 kẾ hoẠch cỤ thỂ trước đÃ
 

KiWi_Cao

Thanh Niên Xóm
đy chơi đâu hú anh em nữa nhá............................
:22124305-2-21T34::22124305-2-JMJ:
 

Designer Hải Ngơ

ngoan cực kì...:x
quan trọng là đi đâu?????????????????????:22124305-2-U2957:
dk với ai?
 

1st...Khờ

mẨU nghIk. ngỢm
eM cÓa Ý kiẾn lÀ đY Học VÀo NĂm hỌc ÔỒi pẢi Hoãn buổi Off NÀy vÀo ngÀy lỄ gì đẤy Mọi nGười đC nghỷ đi vừa vui vừa cÓ ý nghĨa:22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::nguongmo::nguongmo:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên