32 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - ĐH KHTN

administrator

Administrator
32 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - ĐH KHTN


32 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Đại học KHTN Hà Nội từ năm 1989 kèm theo đáp án chi tiết.

Bộ đề gồm các đề dành cho mọi đối tượng, dành cho học sinh chuyên toán, chuyên tin v.v.

Download

Sưu tầm :22124305-2-20R17:
 
Bên trên