2Ne1 no.1 yÊ yÊ...let's go party

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS80Zi8xNGY0MzFkYTEyNzlkYjRhNjFkNWMwYjUwYTmUsIC1ZGJkZi5cUIbaBmUsICDN8TGV0J3MgR28gUGFydHl8Mk5FMXxmYWxzZQ[/FLASH]
====>>> ngkE nkA cÁc pẠn
cÒn đÂy lÀ Video clip trOng ckƯơg trỲk Melon Music Awards
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=WtFLOn3VmYU&feature=related[/YOUTUBE]
Thanks ckO iEm nÀo hjhj:22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120:
 
Bên trên