26/10/2010 Thông báo mời đấu giá QSD đất ở tại xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

administrator

Administrator
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở
tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm - huyện Đông Anh.

1/ Thực hiện Quyết định quyết định số 43/2008/QĐ-UB ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố Hà nội về việc: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND Thành phố về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số: 4802/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 12.251m2 đất tại các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư xã Mai Lâm, huyện Đông Anh; Giao cho UBND huyện Đông Anh tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở; Quyết định 4407/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt giá sàn, bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn tại thôn Mai Hiên xã Mai Lâm huyện Đông Anh để xây dựng nhà ở.

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh mời các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu giá quyền sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm huyện Đông Anh với giá sàn 8.000.000đồng/m2 đất (Sáu triệu đồng trên một mét vuông đất), bước giá 200.000đồng/m2 đất (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông đất).

2/ Các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham dự đấu giá quyền sử dụng đất có thể tìm hiểu thông tin và mua hồ sơ mời đấu giá tại UBND xã Mai Lâm hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh từ 8h00’ ngày 25 Tháng 10 năm 2010 đến 17h00’ ngày 18 tháng 11 năm 2010.

- Thời gian thu hồ sơ dự đấu giá từ 8h00’ ngày 01 tháng 11 năm 2010 đến 11h30’ ngày 19 tháng 11 năm 2010 tại UBND xã Mai Lâm hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh.

- Thời gian xác định tư cách người tham gia đấu giá được tổ chức vào hồi 14h30’ ngày 19 tháng 11 năm 2010 tại trụ sở UBND xã Mai Lâm.

- Thời gian tổ chức đấu giá vào 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2010 tại trụ sở UBND xã Mai Lâm.

3/ Mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ có điều kiện được mua 01 bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất với giá 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng/bộ).

4/ Mỗi hồ sơ tham gia dự đấu giá đều phải kèm theo một khoản tiền bảo lãnh tham dự đấu giá là 30.000.000đ/ 1 ô đất (Ba mươi triệu đồng / 1 ô đất)

5/ Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh, UBND xã Mai Lâm sẽ tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân tham dự đấu giá đi thăm thực địa để tìm hiểu cụ thể khu đất đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ với UBND xã Mai Lâm, số điện thoại: 04.8802338 - 04.9611003; hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, số điện thoại 04.8832404 - 04.8833000.

Các thông tin khác có liên quan đến việc đấu giá trên sẽ được Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

nguồn: UBND Huyện Đông Anh
 

† Bạch Vĩ †

Thanh Niên Xã
link này ai đăng vậy có chính xác không thế!!! nhưng diện tích tổng thể toàn bộ mảnh đất cộng với đường đi có dễ dàng hay không .. mặt tiền là bao nhiêu?? hay tất cả ra phòng tài nguyên huyện đông anh ..sem chi tiết nếu thông tin chính sác cần phải xem miếng đất đấy như thế nào có thể tiết lộ được không bạn
 

administrator

Administrator
Mọi chi tiết liên hệ với UBND xã Mai Lâm, số điện thoại: 04.8802338 - 04.9611003; hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, số điện thoại 04.8832404 - 04.8833000.
Mình ghi rất rõ ràng, nguồn do Ủy ban Nhân Dân Huyện Đông ANh cung cấp, đáng tin bạn à :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên