2 Tư Tưởng Lớn Gặp Nhau

Vô Tình Yêu

Administrators
Tư tưởng lớn gặp nhau

Một tối nọ ở công viên:

Nàng: Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì thế?

Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy.

Nàng: Eo ơi, bậy thế!:hi::hi:
 
Bên trên