12/9 nóntop ai sẽlà nhan vật chính trong tjnh yêu

thjef.kute

Thanh Niên Xóm
[FLASH]<br><table cellspacing=2 cellpadding=6 border=0 background="http://dj.vnmix.net/VnBar.Com/Ko0l/img/blog_bg.gif"><tr><td align=center colspan="2"><embed style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 63px" src="http://dj.vnmix.net/asx.php?type=1&id=1831&wWw.VnBar.Com?=.mp3" width=300 height=63 type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" AutoStart="1"></embed></td></tr><tr><td><font color="#FFFFFF" face="Verdana" size=3>+ Media: <b>Nonstop - Ai sẽ là nhân vật chính trong Tình yêu Vol.5</b><br>+ Thể hiện: <a target=_blankhref="http://dj.vnmix.net/#Singer/150"><font color="#FFFFFF" face="Verdana" size=3><b>3Bích Vs Armani</b></font></a></font></td></tr><tr><td colspan=2><center><a target="_blank" href="http://dj.vnmix.net/#Play/1831"><font color=#FFFFFF face=Verdana size=1><b>.:: Download ca khúc này ::.</b></font></a></center></td></tr></table><br>[/FLASH]

hay lắm đó
 

thjef.kute

Thanh Niên Xóm
ơ thế nhạc của ông anh là ông anh tụ làm ah bảo sao hôk nge đc maj ngi? làm mod di nhá
 
Bên trên