11A3 Vô đây nào!!!!!!

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Tât cả các mem 11a3 vô đây nào!
Xyn phép BQT cho đây là chỗ để các mem 11a3 vô đây để noi nhau, cãi nhau hoặc ...
Trong thời gian hè này thy không có nhìu thời gian cho chungmayf và tao gặp nahu nên chung mày hay vào đây để chung minh được gặp nhau , noi chuyện chửi nhau cho đỡ bùnz

Vô đây mà điểm danh nè!!
I love A3
 

>Kai<

Thanh Niên Xóm
Thứ 2 Tới đây đứa nào mà k dj thì liêu thần hồn đấy.sau này đừng học A3 nữa nhe':eek:nion-head15:
 

Dark_Knight

Thanh Niên Xóm
wa te
:eek:nion-head11::eek:nion-head47::18:

:eek:nion-head15: k có bạn gái .tức thiệt.::10:!!tìm đổ cả mồ hôi:15:!!!ở đời chán was .có ai y tôi k .trả lời đi,......:eek:nion-head12:
 

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Thằng kún Đức nè mày thiệt là vô tình đấy. Tao ngồi với mày tận 1 năm rùi mà may kon thế ah huhuhuhu
Tao đi chit đây bey may nha......:eek:nion-head4:
 

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Hum này ngày 8/8 tui vô diễn đàn có mặt nè
thang nào zoo diễn đàn thì lên tiếng tại đây !
điẻm danh hết.
:so1::loaloa:
 

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Xin lỗi các em 11a3 vì đã viết bài này ở khối 11
nhưng đây alf bài viết anh viết từ năm trước!
: "Chúng mày ơi ả k44 vô đây điêm danh kaj nào năm nay có vẻ it lớp mình nhỉ?
 
Bên trên