1 vài theme miễn phí tuyệt vời dành cho WordPress

iLoVeU

Moderator
Mặc định WordPress chỉ có 2 theme khá đơn giản, nên bạn cần tìm một theme mới cho phù hợp với nội dung website, sẽ có vô số lựa chọn cho bạn tại WordPress Themes. Tuy những theme có chất lượng cao thường có phí, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm bạn sẽ thấy một số theme hoàn toàn miễn phí nhưng hoàn toàn không thua kém.
img-1240032221-2.jpg


DOwnload

2. WaterColor [Preview] [Download]
img-1240032221-4.jpg

3.Nature Gift [Preview] [Download]
img-1240032221-40.jpg4.Notepad Chaos [Preview] [Download]
img-1240032221-15.jpg
 
Bên trên