1 số Host Free cả nhà cùng sài..!

kEn™

Thanh Niên Xóm
# 5Gb Storage Space
# 500GB Data Transfer
# FTP + PHP 4 + MySQL 4 Supported
# File size limit 2 MB.

http://www.unlimitedmb.com/
____________________

# Free 5,000 MB space
# Bandwidth limit 20,000 MB/month.
# LayeredPanel web site control panel.
# MySQL databases, PHP My Admin.
# Instant activation.

http://www.ifreehosts.net/

_____________________________
# Free 5,000 MB space
# Bandwidth limit 50,000 MB/month.
# MySQL databases, PHPMyAdmin.
# File size limit 5 MB.
# Powered by customized Layered Panel script.
# Free webspace instant activation.

http://www.1111mb.com/

___________________________________
# Free 10,000 MB space
# Bandwidth limit 15,000 MB/month.
# LayeredPanel Panel.
# MySQL databases, PHPMyAdmin.
# Awstats web statistics.
# Instant account activation.

http://www.yebohost.com/
______________________________

# Free 10,000 MB space
# Bandwidth limit 10,000 MB/month.
# Layered Panel free website panel (LayeredPanel).
# MySQL database, PHP MyAdmin.
# Host Zero Cost hosting instant activation.

http://www.hostzerocost.com/
________________________________

# 10Gb Storage Space
# Unlimited Monthly Data Transfer
# FTP + PHP 4 + MySQL 4 Supported
# Ads
# File size limit 5 MB.

http://www.hostclix.com/
______________________________
- 25GB of personal Storage Space
- 50GB of Monthly Bandwidth
- 750MB Max file size
- Hostlinking allowed
- No download speed limits
- All file types supported

http://uploadingit.com/
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
Thanks bác đã share. Sẽ dần dần dùng thử mấy cái này xem nó có ngon hơn http://plus.vn không :D
 

iLoVeU

Moderator
Đế Long, cấm thank đểu. Nút thank to thế kia
post_thanks.gif
:20:


Gợi ý thêm thằng này. http://x10hosting.com (yêu cầu fake Ip mới reg được)
 
Bên trên