1 chút tgian tưởg nhớ về anh hoàng nhac pop...^^

mai4ever

Thanh Niên Xóm
Điẹu nhảy có 1 kô 2 nè...Sợ chưa??? [video=youtube;gjDJfvtLc8o]http://www.youtube.com/watch?v=gjDJfvtLc8o&feature=related[/video]
còn đây là điệu nhảy số 1 nè. khủng thật...[video=youtube;bNtnQ3E6_0Y]http://www.youtube.com/watch?v=bNtnQ3E6_0Y&feature=related[/video]
ngay đầu clip là điệu nhảy kô ai có thể bắt chước [video=youtube;zpO9FFq87Go]http://www.youtube.com/watch?v=zpO9FFq87Go&feature=related[/video]
 
Bên trên