1 bài thơ ngắn

pethuykoj

Thanh Niên Xóm
Tôi muốn tim tôi cứ lạnh lùng
Cuộc đòi con gái cứ ung dung
Đừng quen đừng biết đừng thương nhớ
Để mảnh đời riêng đỡ vỡ tung
pethuykoj sưu tầm
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
he he thơ đc ......................he he ......................
 

Vịt lêla

Thanh Niên Xã
thơ nềy nềy....hay:22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
 
Bên trên