Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Những ngày đầu kháng chiến chống bọn quần dài

    Đối với bọn làm phản ta thẳng tay chừng trị và vạch quần nó theo thứ tự. Chống bọn mặc quần đùi và áo ba lỗ ra đường tán gái.Loại bớt bọn mặc quần dài áo sơ mi nguy hiểm nhất .Trước 6-3-1946,ta chủ trương hòa hoãn chiến tranh với bọn quần đùi áo ba lỗ tập chung lực lượng tấn công gái.Nhân...
Bên trên