Kết quả tìm kiếm

  1. B

    em muốn làm Smod!

    Họ và tên:Trần Trang Lớp: (nếu có) 12a11 Đến Từ: Tó City Ních trên diễn đàn: bobichip Muốn làm: Smod Tớ đang làm Smod bên diễn đàn kia . Về kinh nghiệm thì cậu khỏi lo .Về thời gian onl thì cậu khỏi nghĩ.Về tính tính cực thì khỏi bàn luôn ... Nói chung nà cậu duyệt cho tớ ná :o038::o038...
Bên trên