vip.chip95

chưa chết bao h-đã sống 15 năm

Lk-vẽ(graffiti & n`)-chat-web
Website
http://vn.blog.yahoo.com/vipchip
Địa chỉ
việt hùng
Họ và tên
thanh hằng
Tự nhận xét về bản thân
ko quen thấy lạnh lùng/quen rồi dễ gần,vui vẻ
Biệt danh của bạn.
hằng boo
Occupation
học sinh chínk cống

Liên hệ

Yahoo! Messenger
baby_bamboo_bonbon

Chữ ký

÷¤-¯|¯ |¬¡c|¬ ¯|¯ |¬¡ Ç|¬î€µ £î €µ †|¬î Ç|¬î€nMARQUEE]vipchip[/MARQUEE]

Đang theo dõi

Người theo dõi

Bên trên