v0ic0i_kute_93

0 có ì

thích những i mình thích
Địa chỉ
việt nam
Họ và tên
v0ic0i_kute_93
Tự nhận xét về bản thân
dế gần
Biệt danh của bạn.
v0ic0i
Tình trạng quan hệ
ế ùi
Occupation
hoc sinh

Chữ ký

Lòng biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên đập đầu mất trí để mà quên
Nhưng vẫn còn 1 điều luôn chăn chở
Đập đầu rồi lỡ chết thật thì sao

Người theo dõi

Bên trên