Ừk! Ừk! tỚ xẤu

ckÉm bãO nkưNg bị cuỐn tkeO rÙi X_X

ckÉm giÓ , gAme , đY ckƠi , ^^!
Địa chỉ
đÔng aNh
Họ và tên
Ừk! tỚ xẤu
Tình trạng quan hệ
nÀm rỲ kÓa :((
Occupation
ăn xiN

Liên hệ

Yahoo! Messenger
ga.k0ol

Chữ ký

khÔg tkẮG đưỢc địNk mỆnk ^^~
Bên trên