teddys2baby

Tiền và gái đẹp =))
Sinh nhật
Tháng một 24
Địa chỉ
Biết để chém em àk @@!
Họ và tên
teddys2baby
Biệt danh của bạn.
teddy
Tình trạng quan hệ
Baby :X:X
Occupation
Học chứ làm đéo g

Chữ ký

Biết yêu là đau sao ta vẫn cứ yêu !!!
Cuộc sống là gì nếu 1 ngày không còn em ở bên...
Baby ai lớp diu >"<
Teddys2Baby
Bên trên