rongcon21

COn nhà nghèo.Ai biết thì thôi mà ai không biết thì tìm hiểu ^^

Game,manga,breakdance
Website
http://www.mediafire.com/?m2cgcrlgxcl
Địa chỉ
LaSVegas
Họ và tên
Phạm Minh Phong
Tự nhận xét về bản thân
Thú vị
Occupation
Gamer

Liên hệ

Yahoo! Messenger
rongcon211193@yahoo.com

Chữ ký

Game team: Dota,left 4 dead
Ai warteam liên hệ: 01696 242 942,khuyến khích "máu lửa" 1 tí :D

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  Link Google Plus

  Địa chỉ tài khoản GOOGLE Plus của bạn. Hãy cung cấp để cùng diễn đàn xây dựng những bài viết chất lượng và hiển thị tác giả của bài viết.
Bên trên