pun_peo

tiểu sử còn dài ngày mai bít nhá

ăn
Địa chỉ
hòa byh` quê tui đó
Họ và tên
bun
Tự nhận xét về bản thân
ng` dễ tính
Biệt danh của bạn.
pé bự
Tình trạng quan hệ
cô đơn lẹ bống
Occupation
sờ tiu đần

Chữ ký

a ngÔk' lẮm..........[SIGPIC][/SIGPIC]

Đang theo dõi

Người theo dõi

Bên trên