N_H_Thanh91

thích nhất lá bóng đá nhưng đá bóng lại rất dở
Họ và tên
Thanh
Tự nhận xét về bản thân
sống thực tế , như gió vậy, đôi khi lạnh lùng vô cảm.phũ phàng với ai phũ phàng với mềnh.
Biệt danh của bạn.
lười
Tình trạng quan hệ
chỉ có một từ"Chờ"
Occupation
Sinh viên

Chữ ký


Có khi nhẫn để vị tha

Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù

Có khi nhẫn tỉnh giải ngu

Đang theo dõi

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  Link Google Plus

  Địa chỉ tài khoản GOOGLE Plus của bạn. Hãy cung cấp để cùng diễn đàn xây dựng những bài viết chất lượng và hiển thị tác giả của bài viết.
Bên trên