N-kandy

chém gió
Địa chỉ
đong anh city
Họ và tên
N-kandy
Tự nhận xét về bản thân
vui tinh , dễ gần
Biệt danh của bạn.
kandy
Occupation
hok sinh

Chữ ký

hok ko iu phí đời tiểu trẻ
iu ko hok ko ngóc dầu lên

Following

Bên trên