Điểm thưởng dành cho mrs.emily

 1. 30
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 20
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 7. 10
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 5
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2013

  Link Google Plus

  Địa chỉ tài khoản GOOGLE Plus của bạn. Hãy cung cấp để cùng diễn đàn xây dựng những bài viết chất lượng và hiển thị tác giả của bài viết.