maruko_zero

tr0ng sạch..:))

vô số
Địa chỉ
trái đất
Họ và tên
ấy..
Tự nhận xét về bản thân
nói chug là cũng bt thôi.^^!
Biệt danh của bạn.
pJm
Tình trạng quan hệ
dỌ. nha', bao h có thông báo.=))
Occupation
mem cổ l0a,^^

Chữ ký

...:x.Pim.x:...

Người theo dõi

Bên trên