Kiss_you

Họ và tên
Nguyễn Mạnh Thắng

Chữ ký

[MARQUEE]Nhớ thương em anh chỉ ngủ canh đầu
Bốn canh sau, anh âu sầu ngủ tiếp

-----------

Con gái đẹp là con gái trong mơ
Con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ[MARQUEE]

Đang theo dõi

Người theo dõi

Bên trên