F6_DA_NAM

Họ và tên
khong ten

Chữ ký

Cuộc sống là một món quà
Tình yêu là một điều bí ẩn
Bên trên