ðứa ßé

empty
Website
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001657371539
Địa chỉ
Một nơi rất xa
Họ và tên
noname
Tình trạng quan hệ
Fa
Occupation
7 nghiệp

Liên hệ

Yahoo! Messenger
buocngoat.cuocdoi

Chữ ký

...Mưa Ko Rơi Sao Mắt Anh Nhòa Lệ...
...Phố Đông Người Sao Anh Thấy Cô Đơn...
...Mưa Ngừng Rơi Chưa Hẳn Trời Đã Tạnh...
...Chia Tay Rồi Chưa Phải Hết yêu Em...

Following

Các danh hiệu

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 6. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 7. 1

  Link Google Plus

  Địa chỉ tài khoản GOOGLE Plus của bạn. Hãy cung cấp để cùng diễn đàn xây dựng những bài viết chất lượng và hiển thị tác giả của bài viết.
Bên trên