bsbdonganh

i'm Hai live in duc noi village

thích nghe nhạc
Website
http://tuoitredonganh.vn
Địa chỉ
http://tuoitredonganh.vn
Họ và tên
hai
Tự nhận xét về bản thân
bình thường thôi dễ hòa đồng với các bạn
Biệt danh của bạn.
ITCDA( information technology community dong anh)
Tình trạng quan hệ
oh no no no...! I finding to lover
Gender
Male
Occupation
đang làm việc

Liên hệ

Yahoo! Messenger
nkotbsbdonganh
Skype
backstreetboydonganh09

Chữ ký

Facebook: https://www.facebook.com/ttdavn.so.
Google+: Tuổi Trẻ Đông Anh – Google+
SOCL ( microsoftsocial): Socl

TTDA social network​

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  Link Google Plus

  Địa chỉ tài khoản GOOGLE Plus của bạn. Hãy cung cấp để cùng diễn đàn xây dựng những bài viết chất lượng và hiển thị tác giả của bài viết.
Bên trên