Bboy.Boney

thế hở? chịu

Game
Địa chỉ
newshop
Họ và tên
mày hỏi làm ìk
Tự nhận xét về bản thân
chả cóa éo ìk
Biệt danh của bạn.
jk
Tình trạng quan hệ
hỏi làm ìk? để tán àk ?
Occupation
sinh viên thất nghiệ

Chữ ký

—»º«— Xăng có thể cạn —»º«— —»º«— Lốp có thể mòn —»º«— ——»»ºº«—— *-* ——ºº««————»»º««—— Nhưng chúng ta ——»»º««——»º«— không thể xa nhau —»º«— ———ºº»«ºº———

Người theo dõi

Bên trên