BB♥KT

Đông Anh

bóng rỗ
Sinh nhật
Tháng tám 20
Địa chỉ
Mũ Cẵng Chãi
Họ và tên
Wuang
Tự nhận xét về bản thân
Mập, ẹp ai .. :))
Occupation
Học sinh

Chữ ký

.... Homesick ....
...Again
...agaiN
......AgaiN...................
Bên trên