Ali_sa_LH

vô kể
Địa chỉ
nhà e chứ kòn đâu nữa
Họ và tên
("*-.kUtE.-*")
Tự nhận xét về bản thân
chẳng bít nữa
Biệt danh của bạn.
hjxhjx..ở lớp bọn nóa gọi e là Chuột :(
Tình trạng quan hệ
dạ...e ckua cóa n/y ạ...:P
Occupation
student_Liên Hà

Chữ ký

I always have concern for you deep in my heart.Do you,on the distant land,feel the same

Đang theo dõi

Người theo dõi

Bên trên