¹º²

em____________________NHỚ__________________anh_______________________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________
_________________________________
______♥♥♥♥♥♥♥♥____________________
____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥________
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ______
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____
_________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______
___________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥________
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥____________
____________♥♥♥♥♥♥_______________
___________♥♥♥♥__________________
__________♥♥_____________________
_________♥_______________________
_________________________________
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥______
______♥♥♥♥♥♥_________♥♥♥♥♥♥______
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______________


...giỜ tỚk rẤt mÚn ngỦ mỘt giẤc dÀi đỂ cÓ thỂ bÌnh yÊn vÀ khI tỚk mỞ mẮt rA người mÀk tỚk mÚn nhÌn thẤt đÂu tiÊn lÀ cẬu..................
............../'' ) Chỉ
...........,/¯../ Tay
........../..../ Lên
......../..../ Trời
.../´¯/'...'/´¯¯`•¸ Hận
./'/.../..../.. ../¨¯\ Đời
('(...´...´.. ¯~/'...')Vô
.\...**** you.../ Đối
..'\'...\........ _.•´
....\.............(
......\............
Sinh nhật
Tháng mười 20
Địa chỉ
hà Nội
Họ và tên
-‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥
Tình trạng quan hệ
hỏi làm gì

Liên hệ

AIM
gjrgjoj@jhfief
ICQ
1100
Yahoo! Messenger
phuongphuong_bibo
Skype
dbbjebjncwen

Chữ ký

-‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥ :-* -‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥ :-* -‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥
-‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥ :-* -‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥ :-* -‘๑’♥ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ-‘๑’♥
Bên trên