Bản lĩnh tuổi trẻ

Cùng chia sẻ nhưng kinh nghiệm, những bài học và cùng trao đổi với những doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt tại Đông Anh hay gặp gỡ những người dám hy sinh vì ước mơ, đam mê của mình.

Người Đông Anh

Cung gặp, chia sẻ về những câu chuyện khởi khiệp của những con người Đông Anh.
Chủ đề
2
Bài viết
266
Chủ đề
2
Bài viết
266

Kỹ năng

Chia sẻ những kỹ năng cần thiết để học tập và xây dựng tương lai.
Chủ đề
10
Bài viết
32
Chủ đề
10
Bài viết
32
Bên trên